Opslag stationair

Vaste opstelling / inrichting voor opslaan van diesel

Opslagtank stationair van kunststof of staal

De korte omschrijving:

Een stationaire opslagtank is een opslagvoorziening vanaf 300 liter, anders dan een IBC die voldoet aan ADR H6.5.

Voor opslagtanks gelden de voorschriften van Activiteitenregeling paragraaf 3.4.9.

Voor een dieseltank moet een geldig installatiecertificaat aanwezig zijn volgens de BRL K903. Dat moet elke 15 of 20 jaar worden vernieuwd door de tank te laten herkeuren. Alleen het conformiteitsbewijs (tankcertificaat) is niet voldoende, want dat gaat niet over de gehele installatie inclusief leidingen en appendages. Overigens kan het installatiecertificaat alleen worden afgegeven als er een geldig conformiteitsbewijs bij de tank zit.

Naast de BRL K903 zijn ook delen van de PGS 30 van toepassing en er moeten bodembeschermende voorzieningen zijn. Dit staat toegelicht op de pagina over bovengrondse dieseltanks.